Yksilölliset monitehot?
(
January 22, 2024
)

Yksilölliset monitehot?

This is some text inside of a div block.
22.1.2024

Yksilölliset monitehot?

Varsinkin ensimmäisiä moniteholasejaan ostavalle moniteholinssien maailma voi olla hankalasti hahmotettava. Asiakkailta kuultujen kertomusten mukaan monitehoja myydään usein erilaisin ja mahdollisesti kovin subjektiivisin “hyvä, parempi, paras” tai “yksilöllinen, yksilöllisempi, yksilöllisin” jne. kategorisoinnein. Tämä tekee tarjottujen linssien tai hintojen vertailusta käytännössä mahdotonta, koska se mikä on “paras” jossain, voikin olla jotain muuta toisaalla. Siksi oikeampi tapa toimia olisi se, että linsseistä puhuttaisiin niiden oikeilla nimillä. Jokaisella linssillä on joku valmistaja, joku mallinimi, taitekerroin ja pinnoitteet.

Yksilöllisyys on usein moniteholinssien markkinoinnissa käytetty käsite. Mitä yksilöllisyys tarkoittaa? Yksilöllinen moniteholinssi on sellainen, jossa linssin designiin on mahdollista vaikuttaa tavalla tai toisella. Joissain linsseissä sen tekee optikko manuaalisesti, joidenkin linssien kanssa käytetään apuna linssivalmistajan kehittämiä mittareita, laitteita tai appeja.

Yksilöllisissä moniteholinsseissä voidaan linssin optiikan laskemisen apuna huomioida kehyksen istuvuus kasvoilla, pintaväli silmän etupinnasta linssin takapintaan, kehyksen etuosan kallistuskulma ja kehyksen kaarevuus. Näiden mittojen avulla pystytään laskemaan tarkemmin, että linssien tehollinen vahvuus vastaa korjaustarvetta ja niitä käytetään apuna myös linssin oikean kanavapituuden määrittämisessä. Kanavapituus tarkoittaa sitä matkaa, missä vahvuus muuttu kaukovahvuudesta lähivahvuudeksi.

Kaikkein yksilöllisisimmissä ja parhaiten asiakkaan näkötarpeet huomioivissa moniteholinsseissä pystytään lisäksi vaikuttamaan kauko-, väli- ja lähinäköalueiden painotuksiin esimerkiksi sen mukaan, että millaiseen käyttöön lasit ovat tulossa ja millaiset vahvuudet niihin on tulossa. Painotusten suhteen kannattaa kuitenkin muistaa, että kaikkien näköalueiden parantaminen yhtäaikaa on käytännössä mahdotonta eli esimerkiksi sellaisilla moniteholinsseillä, jotka on optimoitu näyttöpääte-etäisyydellä työskentelyyn, joutuu tyytymään rajoittuneempaan kaikonäkoalueeseen ja päin vastoin, esimerkiksi autoiluun optimoiduilla monitehoilla ei pitkäaikainen lähityöskentely ole kaikkein mukavinta.

Myös yksiteholinssit voivat olla yksilölliset. Silloin yksiteholinssejä ostavalta asiakkaalta otetaan moniteholinssien tavoin tarkemmat mitat kehyksen istuvuudesta ja linssien optiikka lasketaan näitä mittoja hyödyntäen. Yksilölliset yksiteholinssit tuottavat tarkempaa ja vähemmän vääristynyttä näkemistä varsinkin linssien reuna-alueilla ja erot korostuvat, mitä suuremmista vahvuuksista tai mitä suuremmasta linssiaukosta on kyse. Se, että linsseissä on pieni lukulisä, jonka tarkoituksena on vähentää silmien väsymistä ja muita lähityöskentelyn aiheuttamia oireita, ei automaattisesti tarkoita, että linssit ovat yksilölliset.

Osaava optikko osaa suositella sinulle vahvuuksiisi, kehyksiisi ja käyttöösi parhaiten sopivat linssivaihtoehdot eri valmistajien ja -hintaluokkien linsseistä. Siksi lopputulos on varmimmin hyvä, kun asioit sellaisessa liikkeessä, missä optikon toimenkuvaan kuuluu myös linssien valitseminen yhdessä asiakkaan kanssa. Seuraavan kerran, kun sinulle tarjotaan “yksilöllisiä” linssejä, kysy, että millä tapaa ne ovat yksilölliset. Jos haluat vertailla hintoja eri liikkeiden tai ketjujen välillä, kysy myös, että minkä valmistajan linssistä ja mistä linssimallista on kyse. Muuten päädyt hyvin suurella todennäköisyydellä vertailemaan kahta tyystin erilaatuista tuotetta keskenään. Autot on kulunut esimerkki, mutta tuskinpa autokaupassakaan tyytyisit pelkkään hyvä, parempi, paras vertailuun ilman, että sinulle kerrottaisiin minkä merkkistä ja mallista autoa sinulle ollaan myymässä.

(Next)

Heading